جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

منطقه باستانی شمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منطقه باستانی شمی

{flvremote}http://dppmedia.irib.ir/isfahan/0sohrabi/Shami.flv{/flvremte}

ساختارهاي معماري نيايشگاهي، يکي از دستاوردهاي هيات مشترک باستان‌شناسي ايراني- ايتاليايي در آخرين کاوش‌هايشان در ايذه خوزستان بود. اين کاوش‌ها درست در محوطه‌اي که 77 سال پيش تنديس مفرغين مرد شمي کشف شده بود، انجام شده است. گفته مي‌شود، اين نيايشگاه اسرار بسياري از باورهاي آييني مردم اليمايي را بازگو مي‌کند. به دليل کشف صفه‌ و سکوهاي بزرگ در اين محوطه آييني، باستان‌شناسان آن را تخت‌جمشيدي از دوره اليمايي مي‌نامند.
کاوش‌هاي باستان‌شناسي در ميانه زاگرس مياني، در محوطه "کله چندار" شمي ايذه، منجر به کشف ساختارهاي معماري نيايشگاهي، يک گورخانوادگي و ديواري قطور شده است.

گفته مي‌شود، اين کاوش‌ها در محوطه‌اي که مرد شمي کشف شده بود، انجام شده است. حدود 77 سال پيش "اشتاين" در پروژه "جاده‌هاي باستاني" از طرف باغملک به مالمير ( ايذه ) آمد. او قرار بود بعد از ايذه به سمت لرستان برود اما در ايذه تنديس مفرغين مردي را مي‌بيند که روستاييان آن را پيدا کرده بودند. مطالعات کنوني عکس‌هاي موجود در کتابخانه بزرگ بريتانيا و مقايسه با محيط کنوني نشان مي‌دهد که کشف تنديس مفرغي در محوطه ترانشه يک اين کاوش انجام شده‌است.

«جعفر مهرکيان»، رييس هيات باستان‌شناسي ايراني- ايتاليايي در گفت‌وگو با  ، اعلام کرد: «اين کاوش‌ها با هدف دستيابي به آگاهي‌هاي بيشتر از اين دوره کم شناخته تاريخ ايران در سرزمين بختياري‌نشين ميانه زاگرس مياني و همچنين شناخت بيشتر از دوره پس از فروپاشي هخامنشيان تا دوره ساساني انجام شده‌است.»

به گفته او، تا کنون در اين پروژه، مستندنگاري با استفاده از ليزراسکن هوشمند سه بعدي در پرآوازه‌ترين نگارکندهاي سنگي و صخره‌اي اين دوره در دشت ايذه همچون نگارکندهاي خنگ اژدر، خنگ يارعلي وند و خنگ کمال وند و سپس تنگ سروک در ليکک کهگيلويه و بوير احمد انجام شده است. تاريخگذاري نگار کند خنگ اژ در دوره اليمايي نيز به اثبات رسيده‌است.

اين هيات در مدت کوتاه کاوش (با وجود بارندگي غير قابل پيش بيني) موفق به کاوش در شش نقطه اين جايگاه باستاني شدند. سه ترانشه از شش ترانشه روي سکوي اصلي و سه ترانشه ديگر در نقاط مختلف اين جايگاه باستاني خاکبرداري شده‌است.

باستان شناسان اميدوارند که با ادامه کاوش‌ها، برگ‌هاي ديگري از تاريخ ناشناخته خوزستان را رقم بزنند.