جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

منار جنبان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منار جنبان

Loading the player...


در مسیر راه اصفهان به نجف آباد قريه اي است كه آن را كارلادان مي گويند. امروز اين روستا جزئي از شهر اصفهان به شمار مي رود. در اين قريه بنائي وجود دارد كه مزار يكي از زهّاد مشهور قرن هشتم هجري به نام عمو عبدالله كارلاداني است. تاريخي كه بر فراز سنگ عمو عبدالله نوشته شده و سال ۷۱۶ هجري را نشان مي دهد مبين اين نكته است كه اين عارف بزرگ در زمان سلطان (محمد خدابنده) ايلخان مسلمان مي زيسته است.

ايوان منارجنبان يكي از آثار تك ايواني دوران ايلخاني است اما برخي از محققين عقيده دارند كه مناره ها بعداً به ايوان مزبور افزوده شده است. نكته اي كه باعث شهرت منارجنبان شده و هر مسافري را براي بازديد از آن ترغيب مي كند اين است كه حركت دادن يك مناره نه تنها مناره ديگر را به حركت در مي آورد بلكه تمامي ساختمان مرتعش مي شود.

بسياري از معماران و مهندسان درباره جنبش مناره ها به اظهار نظر فني و مهندسي پرداخته اند اما برخي نيز مي گويند هيچ دليل منطقي براي آن ارائه نشده است. جهانگرداني كه به نقاط مختلف دنيا سفر كرده اند در مشاهدات خود مناره هائي را معرفي كرده اند كه در نقاط ديگر جهان همين خصوصيت را داشته اند. اما قدر مسلم اينكه منارجنبان اصفهان وجه تمايزي با ساير مناره هاي متحرك دارد و آن اين است كه گذشته از حركت مناره ها ساير قسمت هاي بنا نيز حركت مي كند.
ارتفاع ايوان مقبره عمو عبدالله از سطح زمين بقعه ۱۰ متر و ارتفاع هريك از دو مناره ۵/۷متر است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين بناي تاريخي فرهنگي حدود 700 سال قبل در دوره ايلخانان مغول با يك معماري منحصر به فرد ارزشي ساخته شده و اكنون نيز تنها "سازه لرزان" كشور محسوب مي شود.مقبره "عمر عبدالله بن محمد بن گوركاني" از زاهدان و صالحان قرن هشتم هجري، در قسمت زيرين اين بنا قرار گرفته به جز سنگ قبر منصوب به او اطلاعات ديگري از وي در دست نيست.

اما مردمي بومي اين منطقه بر اين عقيده هستند كه منارجنبان به احترام اين عارف بر روي مقبره اش احداث شده است.

با وفات شيخ زاهد در ذيحجه سال 716 هجري قمري، اين بنا كه در آغاز تنها ايراني بوده است، ساخته شده و بعدها دو مناره معروف مناجنبان را به ساختمان آن افزودند.

بنابراين بي شك ساختمان ايوان پس از سال 716 هجري قمري آغاز شده و به انجام رسيده است.
البته تاريخ دقيق ساخت مناره به درستي معلوم نيست و احتمالا در آخر عصر صفويه به ايوان مزبور اضافه شده است.

اين بنا طوي برپا شده كه با تكان دادن تك مناره علاوه بر آنكه مناره ديگر نيز مي لرزد، ارتعاشي ناشي از تكان آن در كل ساختمان بسيار محسوس مي شود.

چگونگي اين حركت و انتقال به مناره ديگر اگر چه تعجب بسياري از مردم و بازديدكنندگان را بر مي انگيزد از ديدگان صاحبنظران و آنان كه به اموري چون معماري آگاهند، چندان شگفت و غير طبيعي نيست.

آنان بر اين باورند كه در تمام بناهايي كه چنين شكل و مناره هايي دارند، حركت هست و اگر در اينجا بسيار چشمگير است، دليل آن باريكي و سبكي اين مناره هاست./