جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مغول ها در اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مغول ها در اصفهان

Loading the player...

ایران سرزمینی است کهن . دیرینگی ایران در جلوه های متعددی نمایان است.

هنر معماری ساسانی ، سلجوقی ، مغول و صفویه از دوره های برجسته تاریخ معماری ایران است که هر دوره از دوره ماقبل خود اثرپذیر است.

آتاری در شهر اصفهان وجود دارد که از دوره سلجوقی و مغول است.

کشاورزی و دامداری پررونق ، مسجد هسته تجمع روستا و زاینده رود از عوامل توجه سلجوقیان و مغولان به این قسمت بوده است.

آثار بر جای مانده از مغول بر ویرانه های سلجوقی بنا شده یا به فاصله نزدیک از آنها قرار گرفته و یا آثار دوره سلجوقی را تکمیل می کنند.

Moghols in Iran

Iran is an old country that contain different art.

We can see glorious architecture in sasani,saljoghi,moghol and safavid era that affect of their past.

There are some art that remain from saljoghi and moghol era.

Thriving Agriculture and Livestock,mosque and river are place that was center of saljoghi and moghol's era attentions.

Moghols were complete destroy building of saljoghi era.