جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

معماری کاشان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معماری کاشان

صدها اثر تاریخی و معماری کاشان باعث شده که به عنوان یکی از مناطق ویژه تاریخی و معماری اصیل ایرانی شناخته شود. تپه‌های سیلک، باغ فین کاشان، مجموعه خانه های تاریخی و ... از این جمله‌اند.

Kashan has caused hundreds of historical and architectural history as one of the special areas of classical Iranian architecture are known. Silk Hills, Kashan's Fin Garden, a collection of historic homes and

 

{rsmediagallery tags="kashan" limit="21" }