نمایش خبر

مشکلات منطقه یحی آباد-ویدیویی

مشکلات منطقه یحی آباد-ویدیویی


یحی آباد منطقه ای از آران و بیدگل است که دانش آموزان با مشکلات زیادی روبرو هستند

یحی آباد منطقه ای از آران و بیدگل است که دانش آموزان با مشکلات زیادی روبرو هستند


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.