جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

مشهدک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مشهدک

Loading the player...

دانلود

مشهدك كه مقام نزول حضرت ثامن الائمّه عليّ بن موسي الرضاعليه السلام است در كنار قبرستان خرانق قرار دارد و تنها از آن بقعه گلي كوچك و ويرانه اي كه يك طاق گنبدي شكل دارد بر جاي مانده است. مردم و اهالي اين منطقه مشهدك را محل عبادت و نماز حضرت إمام عليّ بن موسي الرضاعليه السلام مي دانند، و به همين دليل آن مكان را محترم و مقدّس مي شمارند و گاهي قاريان در آن به قرائت قرآن مي پردازند. در اين بقعه سنگ خاكستري رنگي به اندازه 29*عليه السلام 2 سانتي متر بر ديوار سمت قبله (به جاي محراب) نصب شده كه به خط نسخ عباراتي به تاريخ 595 هجري بر آن حك شده است و اطلاعات مهمّي از عبور حضرت ثامن الائمّه عليه السلام در اختيار محقّقان و مورّخان مي گذارد و براساس آن شيوع روايت عزيمت آن حضرت از طريق يزد به طوس در قرن ششم تأييد مي شود و چون از سندهايي نيست كه ساخته و پرداخته عصر صفوي باشد حائز اهميّت فراواني است. نكته ديگري كه جالب توجّه و دقّت است اين است كه كتيبه اين سنگ به زبان فارسي است و در اين خطّه از لحاظ قدمت نظاير زيادي ندارد و به علاوه در رسم الخطّ آن شيوه كتابت آن عصر (قرن ششم ) به كار رفته است كه طبعاً فوايدي از ديدگاه زبانشناسان و محقّقان خطّ بر آن مترتب خواهد بود.

آثار تاريخي خرانق علاوه بر مشهدك كه مقام نزول حضرت ثامن الائمّةعليه السلام مي باشد، مزاري است مشهور به بابا خادم كه يك بقعه گنبددار براي آن ساخته شده، ولي نوع سنگ و كاشيهاي آن قدمتي ندارد.