جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

مسیر رستگاری - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مسیر رستگاری

Loading the player...

برنامه مسیررستگاری درمورد انگیزه و ایجاد مراکز خیریه های مختلف ازجمله خیریه های پزشکی درمانی، علمی-آموزشی و خانوادگی درسطح استان در نظرگرفته است و برای آشنایی بیشتر مخاطب با مسائل مذکور برنامه تهیه می شود
در این مراکز بهداشتی –پزشکی بیماریهای خاص و پرهزینه با همکاری خیرین و پزشکان و درصدی هم دست اندرکاران دانشکده پزشکی اصفهان در زمینه های مشاوره، مداوا ومراقبت انجام می شود 
ایجاد انگیزه کارهای خیر وکمک های مردمی وانسان دوستانه با اشاره به احادیث و آیات قرآن در طول برنامه از اهداف این مستند می باشد
در شرایطی که دولت و دستگاههای درمانی به تنهایی از اداره و هزینه این همه بیمار برنمی آید در گیر نمودن و مشارکت مردمی و ایجاد انجمن (یو) و مراکز مردمی نیز از موارد اصلی این برنامه است

عوامل برنامه

تهیه کننده: سید محسن طباطبائی پور

کارگردان : غلامحسین شاه قلی

تصویر بردار : علی حشمت نژاد

تدوین : مسعود کفعمی