جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

مسجد و مدرسه آقابزرگ (کاشان) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد و مدرسه آقابزرگ (کاشان)

Loading the player...

دانلود

مسجد و مدرسه اقا بزرگ یکی از شناسه های شهر باستانی کاشان است. گنبد و بارگاه باشکوه ان به واسطه عظمت ساختمان و طبع عالی و نقشه بی نظیر و خصوصا دقایق و فنون معماری اصیل ایرانی که در ان به کاربرده شده یکی از مهم ترین بناهای نیمه قرن گذشته به شمار میرود. مسجد اقا بزرگ را می توان در خیابان فاضل نراقی تماشا کرد .یک شاهکر دیگر از کاشانی ها که در روزگار پادشاهی محمدشاه قاجار کلنگ ان به زمین خورد و به دست حاج محمد علی خان بان یکی از معماران برجسته ان دوره به پایان رسید .

 

Āghā Bozorg Mosque & school 
Āghā Bozorg Mosque & school is one of the symbol's of Kashan as a historical city
Tall buildings & nice architect of Majestic Court & dome of this mosque named here as a importance place of 500 year ago.
Āghā Bozorg Mosque is located in Fazel Naraghi Street.
here is another majestic historical place in Mohammad shah ghajar'd era.
Its architect was Haj Mohammad Ali Khan, one of the best in his works.