جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

مسجد علی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد علی

این بنا در یکی از خیابان های منشعب از خیابان هاتف، در نزدیکی مسجد جامع و مجاور مقبره ی هارون ولایت واقع گردیده و به خاطر ویژگی های معماری و تزئیناتی، از مساجد مهم و در خور توجه اصفهان است.

با توجه به وجود مناره ای از دوره ی سلجوقی و این حقیقت که به روزگار صفویه از این مسجد به نام مسجد سنجریه نام برده شده است، میتوان یقین پیدا کرد که مسجدی در دوره سلجوقی در این محل ساخته شده بوده که بعد از ویرانی در سال 929 هجری. قمری _ زمان شاه اسماعیل _ میرزا شاه حسین وزیر، مسجد کنونی را جایگزین آن کرده است.


The building of streets radiating from Hatef Street, near the mosque and tomb of Aaron province and located adjacent to properties
Architecture and decorations of the mosque is important and worthy of attention.AH 929. _ Time _ AH Ismail Mirza Shah Hussain Minister, the current mosque has replaced it. At present, apart from the minaret of the mosque at the heart of Ali has been no trace of the building is evident in the Seljuk period