جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مسجد عمادالدوله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد عمادالدوله

Loading the player...

اين مسجد از آثار دوره ي قاجاريه مي باشد  . مسجد عمادالدوله نام مسجدي در شهر كرمانشاه است . اين مسجد از آثار دوره ي قاجاريه مي باشد . ساختمان نخستين مسجد در سال 1285هجري قمري توسط امام قلي ميرزا عمادالدوله ساخته شده است . مسجد عمادالدوله به صورت چهار ايواني بنا شده و داراي سر در ، صحن ، ايوان ، شبستان ستوندار و حجره هاي زيادي است . بر كاشي كاري ايوان مسجد ، كتيبه اي شامل قصيده اي با ذكر پادشاه وقت (ناصرالدين شاه) نام سازنده و تاريخ 1285هجري قمري جاي دارد . پس از ساخت اين مسجد باني آن يكي از درهاي حرم حضرت علي عليه السلام را به كرمانشاه آورده و در اين مسجد نصب نمود و بجاي آن درِ نقره اي ديگري را وقف آستانه ي علوي كرد . اين درگاه كه امروزه در مدخل مسجد و بازار زرگرها ي كرمانشاه قرار دارد و به قاپي شاه نجف مشهور است به دوره ي صفويه تعلق دارد .
اين بنا در ضلع غربي خيابان مدرس و جوار بازار زرگرها واقع گرديده  که در سال 1285ه-ق توسط امامقلي ميرزا عمادالدوله - والي غرب و سرحددار عراقين- به صورت مسجد و مدرسه بنا گرديده و در دوره هاي بعد تعمير و بازسازي شده است . در حال حاضر اين بنا به عنوان مدرسه علوم ديني مورد استفاده است و جهت هزينه آن، تعداد قابل توجهي مغازه و همچنين کاروانسراي عمادالدوله وقف گرديده است . مسجد به صورت چهار ايواني بنا گرديده و مشتمل بر سردر، صحن، ايوان، شبستان ستوندار و حجره هاي متعدد است . صحن مسجد به ابعاد تقريبي 24×30 متر، در اطراف داراي ايوان ها، حجره ها و دهنه هايي است . ايوان جنوبي صحن که به عنوان ورودي شبستان اصلي نيز محسوب مي شود، از سه ايوان ديگر مرتفع تر و داراي تزيينات غني تري است . ازاره و کف اين ايوان در دوره اخير با سنگ مرمر پوشيده شده است . بخش هاي بالاي ازاره، کاشيکاري است . بر کاشيکاري ايوان، کتيبه اي مشتمل بر قصيده اي در ذکر نام پادشاه وقت - ناصرالدين شاه - ، نام باني و تاريخ 1285 ه-. ق نصب شده است . در ضلع خلفي ايوان، درگاهي قرار دارد که از طريق آن وارد شبستان مستطيل شکلي مي شوند . پوشش طاق و گنبد اين شبستان، بر روي 14 ستون آجري در ميان و ديوارهاي جانبي قرار گرفته است . ديوارها و سطوح پوشش بنا، آجر کاري ساده و به غير از پوشش گنبد جانب محراب، فاقد تزيين خاصي است. در ميانه ضلع جنوبي شبستان، محرابي با تزيينات کاشيکاري تعبيه گرديده است . ستون هاي شبستان داراي مقطع هاي مربع به ابعاد 80×80 سانتي متر هستند که با بريدن گوشه هاي آنها، در ساقه به صورت 8 ضلعي جلوه گر شده اند . کف و ازاره بنا با سنگ مرمر پوشيده شده است . روشنايي شبستان از طريق روزنه هايي که در رأس پوشش شده، تأمين مي شود . در ضلع شمالي صحن مسجد، ايواني کوتاه با برج ساعتي بر بالاي آن و در دو ضلع غربي و شرقي آن، دو ايوان به قرينه همديگر قرار گرفته اند . در اطراف ايوان ها، حجره هاي متعددي تعبيه شده است . نماي رو به صحن ايوان ها و حجره ها با تزيينات کاشي مزين شده است . در ميانه صحن، حوض جديد ساز و در زير آن، زيرزميني واقع است که امروزه محل ورزش طلاب گرديده است . بر روي ايوان شرقي صحن، اتاقکي چوبين ساخته اند . ورودي اصلي مسجد از طريق ايوان شرقي است که با در چوبي بزرگي به راسته زرگرها مرتبط مي شود . بر اساس روايت هاي موجود، در چوبي مزبور، از حرم حضرت علي (ع) به اين مسجد منتقل شده و بدين جهت، به " بقاي شاه نجف " مشهور گرديده و ظاهرا از آثار دوره صفويه است .