جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

مسجد شیخ لطف الله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد شیخ لطف الله

Loading the player...


معمار هنرمند این بنا برای نامحسوس بودن چرخش قبله راهروی ورودی را  ، طراحی کرده که نخست به سمت چپ وسپس به سمت راست می چرخد . وجهت شمالی ، جنوبی خارجی وظاهری مسجد را به محور درونی به سمت
قبله در داخل شبستان تبدیل میکند . بدین ترتیب محراب  درروبروی در ورودی قرار دارد .