جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل

Loading the player...

 

 

گنبد امامزاده و مناره و محوطه این مکان مقدس همگی در دوره تیموریان و براساس معماری ان دوران بنا شده اند
در زمان صفویه درهای امامزاده و پنجره های کوچک تعبیه شده از بهترین چوب های مشبک شده میباشد. کاشی های گنبد و مناره ها ،طراحی درهای ورودی و معماری زیبای ،تصاویر و طراحی های روی دیوار ها و سقف های داخلی امامزاده گواه این مطلب می باشد.
برجسته کاری ها و تزئینات داخلی با طلا  فلزهای نصب شده در ان بخش دیگری از این گواه است .
امامزاده اسماعیل و مشبک کاری های موجود در مقبره حضرت شعیا که در زمان صفویه انجام پذیرفته بازسازی و نوسازی شده است .
دوره قاجاریه :کاشی های سرامیک در فضاهای داخلی امامزاده وبرخی از درهای مشبک از جمله ویژگی های بازمانده از این دوره می باشد .
در طول این تحولات و پس از ظهور اسلام این روند بسیار حائز اهمیت تر شد.
میراث های فرهنگی برای ارگان ها و بخشهای خیریه و وقف بسیار حائز اهمیت بوده است .
این گروه ها تلاش میکنند تا امور داخلی و تلاش های صورت گرفته برای تعمیر و بازسازی این ساختمان ها را مورد توجه قرار دهند

 

 

Shrine dome and minaret and the courtyard of His holy, all built during the Timurid rule.

- During the Safavid rule: Shrine doors and small windows made ​​of quality wood lattice design –

And the role of journalist and tile domes and minarets, drawing

Entrance doors and beautiful architecture, images and designs on walls and ceilings inside the shrine

The relief and adorned with gold - mounted on a metal enshrine

The Holy Shrine of Ismail (AS) and installation of wooden lattice work on the shrine enshrine Shoayya prophet (AS),

Safavid period has been entirely renovated and refurbished

- Qajaryan rule: ceramic tile in the corridor inside the shrine and some wooden lattice doors, is left from this era.

- During the Revolution, after the glorious victory of Islamic Revolution Places repairs were considered

This is important for the department and agency endowments

Cultural heritage was

Places to monitor both internal affairs and make efforts to repair and rebuild these buildings