جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

مسجد شعیا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد شعیا

Loading the player...

در شمال غربی امامزاده اسماعیل و در حاشیه شمال شرقی خیابان هاتف مسجد شعیا قرار دارد. در یکی از دیوارهای این مسجد پایه بلند و هشت ضلعی این مناره قرار گرفته است. ساختمان مناره متعلق به عهد سلجوقیان است و به احتمال زیاد در قرن ششم هجری ساخته شده است. به این مناره مدور در ارتفاع ۳/۵ متری بعد از پایه بعداً گلدسته ای اضافه شده است. مناره مسجد شعیا از آجر است و فاقد کتیبه یا تزئینات دیگر است. مناره مسجد شعیا به لحاظ در برداشتن آجرکاری دوران سلجوقی از اهمیت برخوردار است. ایوان‌ و شبستانی‌ مسجد در امتداد حیاط جای گرفته‌، و انتهای جنوبی‌ طول‌ آن‌ پهلوی ایوان‌ است‌. ایوان‌ کم‌ عمق‌ مسجد دارای دهانه‌ای به‌ بلندی حدود ۸/۷ متر است‌ و پایه‌هایی‌ کوتاه‌ و تقریباً مساوی با ثلث‌ ارتفاع‌ خود قوس‌ دارد. در ایوان‌ محرابی‌ از کاشی‌ و آجر که‌ جزئی‌ از آن‌ نیز مرمری است‌، وجود دارد و دارای کتیبه‌هایی‌ از دوره صفوی است‌. اکنون‌ قسمت‌ زیرین‌ مناره‌ در شبستان‌ مسجد، و مابقی‌ بر بام‌ آن‌ قرار دارد.