جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مسجد حکیم اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان یکی از مساجد بسیار نفیس چهار ایوانی است که در فاصله سالهای 1051-1073 هجری مقارن با سلطنت شاه صفی و شاه عباس دوم به همت طبیب حکیم محمد داوود خان ملقب به تقرب خان بر روی ویرانه های مسجد جامع جورجیر از بناهای قرن چهارم هجری ساخته شده است

 

Masjed Hakim in Isfahan is a very precius mosque with 4 – portico that has been built durig the years 1051-1073 lunaer hegira sinch ronized with the sovereignty of shah safi and shah abbass2 with the effort of physician and sage mohammad davoud khan entitled to tagharob khan on the rained works of masjed jame,jurjir, one of the 4th century of hegira