جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مسجد جامع خورزوق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع خورزوق

{rsmediagallery tags="khorzoogh" limit="21" }

مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مركز شهر ،درخیابان   شهید رجایی خورزوق واقع شده است. ساختمان سلطان حضرت خورزوق كه حدود200 سال قبل احداث گرديده و بر روي فراري قرار دارد كه يكي از اوليا در آن دفن گرديده است. مسجد جامع آقا و    مسجد سبزعلي از مساجد قديمي شهر خورزوق مي باشد.
مسجد جامع قدیمی ترخورزوق که گویا به هزارسال قبل بر می گردد.     در پشت محراب ایوان جنوبی مسجد قراردارد وفضایی بسیار کوچک در حد اتاقی کوچک است با تاق وچمشمه هم ساخته شده و خشت پخته وبه صورت ضربی می باشد .
مسجد دارای دوایوان در قسمت شمال وجنوب مسجد می باشد که ایوان جنوبی خود سه بخش می با شد وسقف زیبای آن گچ بری شده است وارتفاع بلندی دارد شبستان مسجد در کنار حیاط آن وتاق   وچشمه است اما ستونهای آن سنگی نیست .واز خشت وگل درست شده که بر روی آن با گچ سفید اندود شده است در حیاط   مسجد دوطرف غرفه بندی شده است در کنار ورودی مسجد سقاخانه ای  با یک سنگ قدیمی وجود  دارد