جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

مسجد جامع اشترجان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع اشترجان

Loading the player...

مسجد جامع «اشترجان » در 36 كیلومتری جنوب غربی اصفهان در منطقه لنجان واقع شده و به استناد كتیبه های تاریخی آن، در سال 715 به دستور خواجه فخرالدین محمدبن محمودبن علی اشترجانی ساخته شده است این مسجد یكی از نمونه های نفیس معماری ایلخانی از اواخرسلطنت محمد خدابنده (اولجایتو) به شمار میآید.
در كتیبه ای كه نام بانی مسجد در آن آمده، از خواجه محمد اشترجانی، با عنوان «الصاحب الاعظم ملك الوزراءفی العالم» یاد شده است.
وسعت مسجد جامع اشترجان 500/1مترمربع (30—50متر) است. این بنا از خشت و آجر ساخته شده، و در دیواری از خشت محصور گشته است. مسجد دارای دو ورودی است. ورودی اصلی در شمال بنا و ورودی دیگر در شرق آن قرارگرفته است. هیچ یك از این دو بر محورهای اصلی ساختمان جای ندارد. دو ایوان بر محور شمالی - جنوبی و 3 شبستان در شمال، شرق و غرب صحن مركزی ساخته شدهاست. گنبد خانه بزرگ مقصوره در پشت ایوان جنوبی جای دارد. بدین ترتیب، این عناصر بر محور بودن كلی طرح درونی مسجد تأكید دارند.
سردر ورودی اصلی كه در نیمه شرقی ضلع شمالی بنا قرار گرفته و بیش از 12 متر ارتفاع دارد. در دو طرف ایوانی كه سر در را تشكیل میدهد، بقایای دو مناره دیده میشودكه تنها یك سوم آنها هنوز باقیست.
تزیینات این سردر با عناصر آجركاری، كاشی كاری و بااستفاده از نقش مایه های هندسی و نوشتاری و اندكی گیاهی شكل یافته است. سردر اصلی مسجد جامع اشترجان از اهمیت ویژه ای درسیر تحول معماری ایران برخوردار است. تأكید بر ورودی اصلی و ساختار ایوان آن با منازة دوگانه و گرایش به ارتفاع در این قسمت از بنا از دوره سلجوقی آغاز شده بود.
تزئینات كاشیكاری سردر مسجد جامع اشترجان ازنمونه‌های شاخص این نوع تزئین در دوره ایلخانی است
مقصوره مسجد جامع اشترجان با نقشه مربع شكل ساخته شده است. دیوارهای گنبدخانه از خشت است و رویآنها را لایه ای از گچ به ضخامت 5/3 سانتیمتر كه در اصلبه رنگ نخودی مایل به خاكستری بوده ، پوشانده است. ورودیهای سه گانهای كه در هر یك از دیوارهای شمالی،شرقی و غربی گشوده شده، ارتباط مقصوره را با ایوان جنوبی و مسجد و شبستانهای اطراف آن میسر میساخته است. امروزه ورودیهای جانبی در شرق و غرب مقصوره مسدود شده است. ورودیهای اصلی در قسمت میانی دوارها قرار گرفته، و از ورودیهای جانبی پهنتر است.
طرح سه گانه این ورودیها در جانب جنوبی گنبدخانه به وسیله محراب و دو طاق نمای تزئینی دو طرف آن تكرارشده است.