جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

مسجد جامع اردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع اردستان

Loading the player...

مسجد جامع اردستان در سال 553 هجری قمری به فرمان ابو طاهر حسين ابن قالی ابن احمد  و به دست معماری خوش ذوق به نام استاد محمود اصفهانی گرديده است اين مسجد تاثيرات تكميلی ومهندسی ساخت را در چهار دوره ی تاريخی شامل ساسانيان ، آل بويه ، سلجوقی و صفويه برخود گذرانده است . شهرستان اردستان در دل كوير مركزی ايران و در 120 كيلونتری شمال شرقی شهر تاريخی اصفهان قرار دارد . اين شهرستان دارای آب و هوای گرم و خشك در دل كوير مركزی ايران سر برافراشته است . آثار تاريخی اين شهرستان حاكی ازآن است كه مردم اين ديار در مبارزه با كوير سر سخت كوشا بوده اند و نمونه ی آن مسجد جامع اردستان است .


Ardestan Mosque was built in 553 AH  by Abu Tahir Hussain ebn Ghali ebn Ahmad and architect named Professor Mahmoud isfahani. Construction and engineering of this place was complete  in the historical period of the Sassanids, Alebouyeh, Saljuq and Safavieh . Ardestan was located in the central desert of Iran,at120 Kilometer east part of Isfahan. The city has a climate of hot, dry in deserts and central part of Iran.historical place of this city show that people in this country have been hard working .Ardestan mosque is one of these sample