جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

مسجد جامع اردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع اردستان

Loading the player...

 

مسجد جامع اردستان

مسجد جامع اردستان به سبک مسجد جامع اصفهان ( شیوه رازی ) بنا شده و اکنون مسجدی چهار ایوانی است . این بنا در مرکز محله محال اردستان واقع شده و ازکهن ترین مساجد ایران است که براساس بررسی های صورت گرفته بنای ا ولیه آن مربوط به قرون اولیه اسلامی است و در دوره سلجوقی تجدید بنا و در دوره های دیگر ، بخش های مختلفی به آن اضافه شده است . براساس بررسی های باستان شناسی مسجد اولیه اردستان بین اواخر قرن دوم هجری تا نیمه اول قرن چهارم هجری بر روی بقایای ساختمانهای بزرگ خشتی - احتمالا از دوره ساسانی – ساخته شده است . در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری با تخریب بخشی از شبستان جنوبی مسجد اولیه ؛ گنبد خانه کنونی بنیاد شده و چندی بعد از آن ایوان جنوبی و رواق های متصل به آن ساخته شده اند . در مرحله بعد با حفظ ترکیب اصلی ، تغییراتی در جرزها و پایه ها به منظور تقویت و تحکیم آنها صورت گرفته و سرانجام در مرحله چهارم ساختمانی که احتمالا دوره صفوی را شامل میشود ایوان های دیگر – خاوری باختری و شمالی به صحن اضافه شده اند .

بنای کنونی مسجد در کنار بناهای قدیمی دیگری چون :حسینیه ، آب انبار ، مدرسه علمیه ، کاروان سرا و بازارچه قرارگرفته و مشتمل بر سردر ، صحن ایوان های چهارگانه ، گنبد خانه ، شبستان های متعدد ، رواق ، بخش های زیرزمینی ، کتیبه های تاریخی و تزیینات نفیس است . این مسجد دارای 6 ورودی است که ظاهرا دو ورودی ان مسدود شده است .