جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

مسجد برسیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد برسیان

Loading the player...

دانلود

از جمله آثار تاريخي موجود در خارج از شهر اصفهان مسجد و مناره برسيان است. برسيان يا بارسيان كه به احتمال قوي در اصل پارسيان بوده دهكده ايست كه در فاصله 42 كيلومتري مشرق اصفهان در شمال بستر زاينده رود واقع شده و حد فاصل بين بلوك براآن و رودشتين است. ساكنين دهكده نام محل سكونت خود را بيسيون تلفظ نيز كرده اند.
در حال‌ حاضر مسجد برسيان‌ بر پهنه‌اي‌ به‌ وسعت‌ تقريبى‌ 68 در 53 متر گسترده‌ شده‌، و شامل‌ِ مجموعه‌اي‌ است‌ از گنبدخانة مسجد عصر سلجوقى‌ و منار واقع‌ بر گوشة جنوب‌ غربى‌ آن‌ و نيز صحنى‌ واقع‌ در بخش‌ شمالى‌ آن‌ كه‌ بقاياي‌ آثاري‌ از معماري‌ عصر صفوي‌ را بر 4 جانب‌ خود دارد. يك‌ كاروانسراي‌ صفوي‌ نيز به‌ ابعاد 40 در 51/5 متر در كنار مسجد قرار گرفته‌ استThe jame mosque of Bersian
The date of this building came back  5centuary A.D . this is the oldest mosque of Iran that located in 42 K of east part of Isfahan .this mosque is located in Bersian village . The minaret of the old mosque have  about 68 to 53 feet wide. This mosque is including of dome date back to  Seljuk era ,minerate that is located in southwest of this mosque. also we should mention that there is a plate in north part of this mosque that are remain from safavid era architecture . the mine rate was built in 491 A.H. ,other building was added to this place in 498 A.H. similar as Taj al molouk dome.