جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مسجد ازیران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد ازیران

Loading the player...

مسجد ازیران

مسجد ازیران در روستای ازیران ، 30 کیلومتری شرق اصفهان و در ساحل جنوبی زاینده رود واقع شده است که جزء آثار ملی ایران به ثبت رسده است.

متأسفانه  خسارات زیادی به عمد و در حین تعمیر این بنا به آن وارد شده است. گنبد ازیران به خاطر ارتفاع باشکوهش یکی از بارزترین نمونه های گنبدسازی ایرانی است.

کتیبه داخلی گنبد به خط بلاغی آجری ، آیه اول تا سوم سوره فتح است.

کتیبه گچبری بالای محراب مفقود شده مسجد ازیران به خط ثلث و گچبری برجسته بر زمینه گل وبگ شامل آیه 285 سوره بقره است.

 

Aziran mosque

Aziran mosque in village with the same name was located in thirty kilometer of east part of Isfahan in south part of Zayande roud. It's one of Iranian traces that register. Unfortunately there are lots of inflict damage on this mosque during repairing .Aziran dome is one of the glorious one from its height.

Inner inscription of dome crave first till third verse of Fath chapter by Balaghi script

There was stucco inscription with tulth script and relief stucco like flower .verse of 285 of Baghare chapter was written on that