جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

مسابقه از قربان تا غدیر - نمایش محتوای صدا

 

 

مسابقه از قربان تا غدیر

تهیه شده در رادیو اصفهان

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   ?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

    ?? مسابقه شماره هشت ????

طبق نامه ٢۶ نهج‌البلاغه، عاقبت کسی که در امانت خيانت کند، چیست؟

??١) خواری و رسوایی در قیامت
??٢) خواری و رسوایی دردنیا و قیامت
??٣) خواری دردنیا و خوارتر در قیامت

⚡️شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉️ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد.

 

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   ?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

مشاهده برندگان

    ?? مسابقه شماره هفت ????(پاسخ گزینه ١)

طبق نامه ۶٩ نهج‌البلاغه، راه شکرگزاری هنگام قدرت و برتری چیست؟

??١) توجه به افراد پایین تر از خود
??٢) نشست و برخاست با خواص
??٣) مشورت کردن با مردم

⚡️شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉️ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد.

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   ?? مسابقه از قربان تا غدیر ??    ?? مسابقه شماره شش ????(پاسخ گزینه ٣)

طبق نامه ۵٣ نهج البلاغه، کارگزاران دولتی باید از میان چه افرادی انتخاب شوند؟

??١) از میان افراد باتجربه و باحیا
??٢) از میان افرادی پاک و پرهیزگار
??٣) هر دو مورد

⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد.

 

 

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   ?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

    ?? مسابقه شماره پنج ????(پاسخ گزینه ٣)

طبق نامه ۵٣ نهج البلاغه امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام، مارا از مشورت کردن با چه افرادی نهی می کنند؟

??١) افراد بخیل و ترسو
??٢) افراد بی تجربه و حریص
??٣) افراد بخیل، ترسو و حریص

⚡️شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉️ اسامی برندگان مسابقه
(بین ساعت١٩ تا ١٩:٣٠) اعلام خواهد شد.


 

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   ?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

    ?? مسابقه شماره چهار ????(پاسخ گزینه ١)

طبق خطبه ۴٢ نهج‌البلاغه، امیر مؤمنان حضرت علی علیه‌السلام مردم را از چه چیزهایی نهی می کنند؟

??١) آرزوهای طولانی و هواپرستی
??٢) دنیا دوستی و حسادت
??٣) طمع و ثروت اندوزی

⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉ اسامی برندگان مسابقه
(ساعت ١٩:٣٠) اعلام خواهد شد.
?? @radioesfahan

 

 

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

?? مسابقه شماره سه ???? (پاسخ : گزینه 3)

طبق نامه ۴١ نهج‌البلاغه، امام علی علیه السلام درتوبیخ یکی از فرمانداران که از بیت المال سوء استفاده کرده بود چه می فرمایند؟ ??١) گویا میراث پدر و مادرت را به خانه می بری؟ ??٢) آیا به معاد ایمان نداری واز حسابرسی دقیق قیامت نمی ترسی؟ ??٣) هر دو مورد ⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید. ⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. ✉ اسامی برندگان مسابقه در برنامه زنده عصرگاهی رادیو اصفهان (بین ساعت ١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد. ?? @radioesfahan

 

 

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

?? مسابقه شماره دو ????(پاسخ : گزینه 2)

امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام در نامه ٧٩ نهج‌البلاغه ازچه عاملی به عنوان علت هلاکت ملت‌های پیشین نام می برند؟ ??١) سستی و تنبلی ??٢) پایمال شدن حق مردم ??٣) هر دو مورد ⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید. ⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. ✉ اسامی برندگان مسابقه در برنامه زنده عصرگاهی رادیو اصفهان (بین ساعت ١٩ تا ١٩:٢٠) اعلام خواهد شد. ?? @radioesfahan

?? رادیو اصفهان با همکاری دفتر نشر معارف نهج‌البلاغه برگزار می کند:

   ?? مسابقه از قربان تا غدیر ??

    ?? مسابقه شماره یک ????(پاسخ : گزینه 1)

طبق نامه ۴۶ نهج‌البلاغه امام علی(ع)، فرماندار خود مالک اشتر را به چه اموری توصیه می‌فرماید؟

??١) گشاده رویی وفروتنی باهمه مردم
??٢) اقتدار و قاطعیت
??٣) مدارا با خواص

⚡شما عزیزان شنونده می‌توانید پاسخ سؤال مسابقه را تا ساعت ١٩ به سامانه پیامک ٣٠٠٠٠٣٣۴۴ ارسال کنید.

⏹ روزانه به ٣ نفر از کسانی که به سؤال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

✉ اسامی برندگان مسابقه در برنامه زنده عصرگاهی رادیو اصفهان
(بین ساعت ١٩ تا ١٩:٣٠) اعلام خواهد شد.
?? @radioesfahan

سال تولید: 1398