جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مرغ سحر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مرغ سحر

Loading the player...

اکنون به شهر زیبای اصفهان نزدیک شدیم، یعنی همان اصفهانی که نصف جهان و زیباترین زیباییهای روی زمین است و درخت پرگل بهشتی و ممدوح شعرای ایران!... اصفهان تصویری است از بهشت برین.ای اصفهان زیبا و ای ناحیه باصفای دنیا، من از آفریدگار درخواست می‏کنم که همیشه بر تو بیش از همه شهرهای جهان باران ببارد و شبنم جانفزای آسمان پیوسته تو را خرم و شاداب نگاه دارد !

سفرنامه تاورنیه اثر ژان بابتیست تاورنیه، قرن هفدهم میلادی

عبور از اصفهان برای بیشتر مسافران تبدیل می شود به خاطره ای جاودانه. مانند باقی شهرهای سالخورده ، اساطیر و افسانه در هوای شهر جریان دارند. چیزی که باعث می شود هر قدر هم که غریبه باشی هنگام قدم زدن در شهر خود را در جریان پیوسته ی زمان شناور حس کنی. گویی که آن شهر نه محلی برای اقامت دوسه روزه ، که ساحلی ست برای شیرجه زدن در اقیانوس جاودانگی، آبهای به هم پیوسته ی تمدن انسانی. عبور از شهرهای کهن ، قافله ی بزرگی را نشانت می دهد که سلانه هایش بر دیوارهای بناها، در عمق چشمان مجسمه های سنگی و در رنگهای رفته ی نقاشی ها نمایان است.

در همان دو روز اول اقامتم در اصفهان، متوجه شدم که می توانم بارها و بارها به اینجا بازگردم بی آنکه اشتیاقم فروکش کند. حتی می توانم اینجا بمانم. اصفهان به راحتی می توانست شهر من باشد. قبلا شعر هایی در وصف شهرهای مختلف خوانده یودم: رم، پاریس، پراگ.

اگر شاعر بودم، شهر من اصفهان بود...

در بازارچه ی مسگرها قیامتی است. صبوری استادان در برابر آنهمه سروصدا در باور نمی گنجد. شدت ضربات پتکشان می رساند می خواهند نقشی را بیافرینند که سالهای سال بپاید.

فکر نمیکنم که تا چند دهه ی دیگر بشود این سمفونی ناساز اما پر حماسه را گوش کرد. با این همه آهنگ مس و چکش خستگی نمی شناسد. رنگی غم یا پیری نمی گیرد. انگار دارند ترانه ی جاودانگی شهر را تقریر می کند. ترانه ای واژه هایی که حلقوم های مسی بر می آیند در فضا به پرواز در می ایند و گرد و غبار را از صورت کاشی کاری ها می روبند. ترانه ای که با همه ی خشونتش روح کهن اصفهان را بیدار نگاه میدارد.

ای اصفهان زیبا و ای ناحیه ی باصفای دنیا ! بیدار باش و زندگی کن.

 

In your lonely singing or singing along in a group, no song is likely to be hear as " Morgh-e- Sahar"

The song which thrills the youngster's heart and floats the elders in their memorie.

Mohammad Taghi Bahar wrote this lyric in the time when sorrow and disappointment had filled the country. All the revolutionist's desires seemed to be gone. And Mohammad Ali Shah wanted to end the whole story of freedom and justice with attacking the parliament building.

Bahar and other poets like Lahouti, Kermanshahi, Aref Qazvini and Golchin Gilani enriched the opposing literature. Their poems was filled by freedom and justice concepts which had not been seen in Persian literature in such a direct manner so far.

However, " Morgh-e Sahar" didn't declined at the level of a political poem and that's what makes it remarkable. A skilled poem like Bahar had a significant talent as well as being dominated on Persian classic literature. Beside, he was a political activist who has been witness of every important political and cultural events. Therefore, he wrote " Morgh-e Sahar" full of ancient poetical concepts. Also he inserted modern concerns in his poems so adroitly which made this po" Morgh-e Sahar" this poem a outstanding mean to express a n ancient nation feeling.

" Morgh-e Sahar" song was composed years after that.;Almost the same time when Reza khan was trying hard to get the power. Morteza Neydavoud composed it's music in Mahour.

This Song as been performed over and over by famous singers in different geners. Salar aghili, Mohammadreza Shajarian, and Farhad Mehrad have performed amazing versions of this song