جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مرد ساده لوح - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مرد ساده لوح

Loading the player...
قصه مرد ساده لوح
افسانه ها در استان  اصفهان  با طنز وشوخی همراه است یکی از این قصه ها ی  خنده دار قصه مرد ساده لوح است   این مرد  با الاغ و بز خود  در راه می رفته  که دزدان او را   می بینند ودزدها  تصمیم می گیرند  الاغ  وبز و وسایل اورا  بد زد ند مرد زنگوله ای به گردن بز خود آویخته بوده که دزد آن را به  دم الاغ می بندد وبز را می دزدد  دزد دومی هم اورا فریب میدهد والاغش را می دزد د و سرانجام  دزد سوم با ترفندی اورا به ته چاه می فرستد   ووسایل او را می  دزدد