جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

مرثیه مقاومت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مرثیه مقاومت

Loading the player...

شعر مقاومت فلسطین در ایران برای ما به عنوان ایرانی از دو نظر مهم و درس آموز است.یکی از نظر موضوعی چون موضوع  شعر مقاومت فلسطین رهایی سرزمین فلسطین مهد ادیان بزرگ یهودیت مسحیت و اسلام است.
فضای شعری آن را می بینیم و بعد یکی از شعرهای ثمیه القاسم را شاعر پیشکسوت فلسطینی که الحمدالله در قید حیات است و همچنان به کار خودشون مشغول و ایشون شعر بعد از انتفاضه را در آثارش می بینیم و این دو فضا بلکه سه فضا را مقایسه می کنیم.نتایج جالبی میبینیم.
از شگفتیهای این ادبیات گسترده چه در زمینه ادبیات منثور چه در زمینه ادبیات منظومش این هست که  چقدر انسانهای اهل قلم چقدر شاعران ارزشمدی را این خاک مقدس و اشغال شده پرورش داده در حالی که خیلی از اینها در زندان غربت آوارگی و مشکلات فراوان به سر بردند که آدم فکر میکنه که فلسطین یک کشور پهناوریه ولی وقتی شما در نقشه جغرافیا نگاه میکنید میبینید که فلسطین یک سر زمین از لحاظ جغرافیای خیلی کوچک به طوری که بعضی از شعرا ی فلسطین در شعر هاشون آن را الوطن الصغیر می گویند.برکات این سرزمین فقط به برکات اقتصادی و استراتژیکی که مورد طمع دشمنان اسلام قرار گرفته مربوط نمی شه بلکه از لحاظ معنوی همچنان این سرزمین برکات خودش را داره نشون می ده و ادبیات بزرگ این سرزمین کوچک بیانگر این مسئله است.

Palestinian resistance poetry is  consider the two most important lesson,for Iranian.one of them is because the  Subject of Palestinian Liberation of Palestine resistance poetry is  the school of  great religions of Judaism ,Christianity and Islam
We see the Atmosphere of this poem,and then we see one of  the poem of  Somaieh Al Ghasem,the old poet who is alive,and still she works,we see some works of her  after Intifada,when we compare these 3 space,we see some intresting results
The wonders of this vast literature in  prose or in verse,is that how many writers and how many poems are reared from this sacred soil,while Many of them spent in prison and exile, and they have  many problems.The people think that Palestine is a vast country,but if you look at the map,you will see that by the matter of  geography ,it is too little,so that many Palestinian poets call it Alvatan Alsaghir.blessing of this land,just not related to  economics and strategic matter,which  greedy enemies of Islam pay  attention to it
But spiritually,this land shows  its blessing ,the vast literature of this small land shows this matter