جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مرتضای مطهر - نمایش محتوای موسیقی

 

 

مرتضای مطهر

موزیک تصویر مرتضای مطهر در مورد خصوصیات شهید معلم ، شهید مطهری است که محمد عبدالحسینی آن را خوانده است.

آهنگساز این موزیک تصویر فرهاد برنجان است.