جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مدرسه کریم ایشان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مدرسه کریم ایشان

Loading the player...

مدرسه و مسجد کریم ایشان در روستای کریم ایشان و در مسیر جاده کلاله- مراوه تپه شهرستان کلاله واقع شده است و با شهرستان گنبد 79 کیلومتر فاصله دارد.
ساختمان مسجد و مدرسه متعلق به دوره قاجاریه می باشد و بر اساس تاریخی که بر سردر ورودی مدرسه کتابت شده ، در سال 1328 هجری قمری ساخته شده است. مسجد و مدرسه کریم ایشان به شماره 1124 مورخه 21/7/54 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسجد کریم ایشان
این مسجد در سال 1328 هجری قمری ساخته شده است، و با اینکه زیاد قدمتی ندارد، اما خصوصیات بناهای قدیمی تر در آن راه یافته است. بناهای آن ترکیبی از ویژگی های بناهای دیدنی آسیای مرکزی و معماری ایران است. طول آن در حدود 17 و عرض آن در حدود 13 متر است.
ساختمان آجری مسجد که عاری از هرگونه تزئین می باشد ، با نقشه ی ( پلان تیپ) مربع- مستطیل بنا شده است. این مسجد شامل یک شبستان با در ورودی در جبهه جنوبی می باشد که سقف آن بوسیله چهار گنبد پوشش یافته است. گنبد ها از نظر معماری قرینه یکدیگر، بسیار دقیق، منظم و به شکل بسیار زیبایی بنا شده است.

مدرسه کریم ایشان
مدرسه کریم ایشان که در نزدیکی مسجد و در ضلع جنوب غربی آن است به شکل زیبایی با پلان چهار ضلعی یا مربع شکل ساخته شده است. « ابعاد ساختمان مدرسه در حدود 30 متر است و زیربنای آن حدود 1000 مترمربع و ضخامت جرز دیوارهای آن در حدود 1 متر است ، که به وسیله آجرهای ضخیم ساخته شده است و شامل یك حیاط و تعداد 23 حجره است.»
بر سردر ورودی مدرسه یک بیت شعر نوشته گردیده است، که ماده، تاریخ ساخت مدرسه را بیان می کند. با حساب کردن دو واژه ی (وطن غریبان) در حروف ابجد تاریخ 1328 ه.ق استخراج می شود:
مدرسه ایشان سید قلیچ عزیزان ........... تاریخ این بگویم باشد وطن غریبان

دو گلدسته کوچک نمای بیرونی سردر را آراسته است. علاوه بر این دو گلدسته، چهار گلدسته ی بزرگ در چهار گوشه ی ساختمان مدرسه ساخته اند، که بر زیبایی مدرسه بسیار افزوده است. دیوار و گلدسته ها و طاق ها و طاق نماها و پوشش کف حیاط و بام از آجرهایی است که ابعاد برخی از آنها 20*40 سانتیمتر است. در چند جا پنجره هایی مشبک گچی کار گذاشته اند.
تنها قسمتی از بنا که در آن کاشی به کار رفته، نمای خارجی سردرورودی مدرسه است، که بانقش های هندسی و چلیپایی تزئین گردیده است. طرفین درگاه ورودی دارای قوس جناقی ملایم است، که در طرفین درگاه ورودی و در درون طاق نماها نقش های تزئینی شیر و خورشید ساخته شده با کاشی دیده می شود.
درگاه ورودی دو طبقه است. طبقه ی دوم این بنا كه از دو طرف آن جهت دسترسی به آن پله می خورد، مكان مخصوصی دارد كه به نظر می رسد ، مكان امام جماعت و مدرس مدرسه بوده است. در قسمت دیوار داخلی آن اشكال تزئینی انواع میوه ، ظروف و اسلحه نقش بسته است. این اتاق به وسیله پنجره هایی از جهات شرقی و غربی به محوطه ی مسجد و مدرسه چشم انداز دارد. نمای خارجی و اضلاع طرفین سردر ورودی را طاق نماهای آجری می پوشاند. راه دسترسی به طبقه ی بالا اتاق درگاه ورودی و داخل گلدسته ها توسط توسط پله هایی صورت می گیرد، كه این پله ها در داخل طرفین مدخل ورودی و نیز در چهار گوشه حیاط مدرسه تعبیه شده است. راه دسترسی به پشت بام حجره ها نیز از طرفین مدخل ورودی از خارج بنا می باشد. محل پله ها در ساختمان مدرسه به شكلی است كه در هنگاه ورود به مدرسه به چشم نمی خورد.
در زوایای اضلاع خارجی مدرسه، برج هایی آجری نیم دایره با آثار مناره های آجری به چشم می خورد. به طور كلی ساختمان مدرسه و مسجد كریم ایشان در پیشتر ، از استحكام قابل توجهی برخوردار بوده است. ولی بر اثر مرور زمان بویژه در زلزله سال 1348 خورشیدی صدمه فراوان دیده است.

حیاط مدرسه
مدرسه كریم ایشان دارای حیاط چهار ضلعی با حجره هایی در پیرامون آن است. در مركز حیاط حوض آبی شش ضلعی ساخته شده است.

حجره های مدرسه
حجره ها یا اتاق طلبه های مدرسه كریم ایشان دارای یك ایوان كوچك در جلو و یك پستو در عقب با فرم و پلان مستطیل شكل است. حجره ها در چهار ضلع حیاط مدرسه به صورت گنبدی و به شیوه ی ضربی و به تعداد 23 حجره ساخته شده است. ایوان های جلوی حجره دارای قوس جناقی تندی است. حجره هایی كه در چهار گوشه ی حیاط احداث شده ، كوچكتر و پلان آن مستطیل شكل ناقص است. به عبارت دیگر گوشه ی یك ضلع آن پخ گردیده است. ایوانچه های جلو این حجره ها با ارتفاع كم و قوس جناقی ملایم می باشد، و تزئین آن آجری با یك برآمدگی به جلو به صورت هره آجری است.
ایوان های كوچك یاد شده محل بحث طلبه ها پس از پایان ساعت درسی و حجره ها محل استراحت و نگهداری وسایل شخصی است. حجره های مدرسه كریم ایشان معمولا برای بیش از یك نفر است و هیچكدام از حجره ها رو به بیرون از مدرسه ساخته نشده است. ولی دارای پنجره ای است كه به بیرون از مدرسه باز می شود. هر حجره دارای یك اسم می باشد، كه اسم حجره ها از نام بزرگان و مشایخ طریقت وسله عرفانی مثلا شیخ ابوالحسن خرقانی، بازیه بسطامی، غزالی، سعدی و ... گرفته شده است. یكی از حجره ها را اختصاص به كتابخانه به نام كتابخانه امام محمد غزالی كرده اند.

عیدگاه
در مجاورت مدرسه ی كریم ایشان و در جبهه جنوب شرقی آن ، مكانی تحت عنوان « عیدگاه» برای انجام فرایض نماز عید فطر، عید قربان و نماز جمعه ساخته شده است. عیدگاه دارای پلان هندسی چند ضلعی و سقف دو طبقه مصطبه ای شكل و عاری از تزئینات است.

بانی مدرسه
به استناد یك بیت شعر كه بر روی سردر ورودی مدرسه كتابت شده است، بانی مدرسه « سید قلیچ ایشان » است، كه پس از احداث مدرسه تولیت ان را به عهده می گیرد. پس از ایشان فرزندان ارشدش حاج كریم ایشان و پس از نامبرده سید محمد ایشان متولی مدرسه می شوند. این سمت كه نسل اندر نسل متولی آن فرزندان بانی مدرسه خواهد بود، ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر پس از گذشت متولی، تولیت مدرسه به فرزند ارشد ذكورش می رسد، لازم به ذكر است كه آرامگاه بانی مدرسه یعنی سید قلیچ ایشان در مجاورت مدرسه و در بالای جاده ( كلاله- مراوه تپه ) قرار دارد.School and his Holy Mosque in the village school and road Klalh- MoravehTappeh stigma city is located 79 km away from the city dome.
School building and the Qajar era and the date on which the scribe school entrance, built in 1328 AH. His Holy Mosque and School No. 1124 dated 07/21/54 has been registered in the national index.

His Holy Mosque
The mosque was built in 1328 AH, and while it is not too old, but the character of the older buildings in the way it is. It combines the features of buildings, monuments and architectural attractions of Central Asia, Iran. Length of 17 and width of 13 meters.
Brick mosque, which is devoid of any decoration, with a map (plan type) Mrb- box is built. The mosque consists of a nave, with the entrance on the southern side where the roof is covered by four domes. Dome mirror each other in terms of architecture, meticulous, orderly and beautiful form is built.
"Aspects of the school building is about 30 meters thick, and underlies about 1,000 square meters and its walls are about one meter pier, which was built by bricks thick, and includes a courtyard and a total of 23 rooms."
The school entrance is a bit of poetry written in the article, tells the history of the school building. By calculating the two words (strange country) in 1328 AH Abjad mining history are:
Said they say is history ........... beloved homeland School Ghelich strangers

Two small finial exterior facade is adorned. In addition to the two minarets, the four large minarets at the four corners of the school buildings have been constructed, which is added to the beauty school. Walls, minarets and arches and brick arches and the floor of the courtyard and roof of the size of some 20 x 40 cm. In several places the plaster work have netted windows.
The only part of the building where the used tiles, exterior Srdrvrvdy school, which was decorated Banqsh geometric and square. Chevron has a gentle arc flanking the doorway, the doorway and inside the arches on either side of the lion and the sun made ​​decorative tiles can be seen.
Ports two floors. Second floor of the building on both sides of the stairs to get there, the location that appears, place the imam and school teacher. It forms the inner wall decorative fruits, utensils and weapons is closed. This room has a window of eastern and western sides of the area's mosques and schools prospect. And exterior sides covered with brick arches flanking the entrance. Access to upper floor bedroom doorway and the finial is done by the stairs, the stairs on the sides of the entrance and in the four corners of the school yard is embedded. The rooms also have access to a rooftop party entrance is from the outside. Place the stairs in the building of the school is that there is not a school Hngah.
The angles of the outer sides of the school, semi-circular tower brick by brick minaret works there. In general, school buildings and the Holy Mosque he already had considerable strength. But with the passage of time, especially in an earthquake in 1348 has seen a lot of sun damage.

School yard
He has a tetrahedral Karim school yard with rooms around it. Hexagonal water pool in the center courtyard built.

School rooms
Karim school student rooms or rooms he has a small porch on the front and back of a closet in the form of rectangular plan. Four rooms in the school yard to the side of the dome and the manner of percussion and made ​​a total of 23 rooms. Chevron is sharp chamber front porch with arches. Rooms are located in the four corners of the yard, smaller rectangular plan is flawed. In other words, the beveled corner is an edge. Eivanchehs front of the chamber with a low height and arch Chevron is gentle, and decorate it with a bulge in the front of the brick is a brick Hara.
Small porch hours after the end of the lesson learned by the student discussion and rest rooms, and storage of personal belongings. He is the Holy school rooms for more than one person and none of the rooms have been built out of school. But with that out of the school window opens. Each room has a name, the name of the big names and the elders chamber produced by the mystical Sufi Shaykh Abul Kharaghani example, game Bastami, al-Saadi and taken. One of the rooms has been reserved at the library named library Imam Muhammad al-Ghazali.

Holy adjacent to their school and its southeastern side, where the "Ydgah" practice of prayer for Eid al-Fitr, Eid al-Adha and Friday Prayers made. Ydgah has two floors and roof plans, geometric polygonal shaped Mstbh devoid of ornamentation.

Bonnie school
To cite a verse of poetry that is written on the entrance of the school, the school's founder, "Said his Ghelich", which it assumes the construction of a school trustee. He and his eldest sons after them the Holy Haj Seyed Mohammad He trustee named after the school. This position is responsible for generations of children will be the school's founder, will continue. In other words, after the trustee, the trustee of the school's eldest Zkvrsh is necessary to mention that the tomb of the founder of the school, adjacent to the school and SID Ghelich them on the road (Klalh- MoravehTappeh) is located.