جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

مدرسه دیجیتالی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مدرسه دیجیتالی

Loading the player...

بسيار شنيده‌ايم در دنياي پر شتاب امروز چنانچه اطلاعات فرد همگام با تحولات اطلاعاتي و ارتباطي روز پيش نرود از قافله به جا مانده وامکاني براي بهره‌مندي از دانش و آگاهي نخواهد داشت. چرا که دانش نوين در مدرسه هاي ديجيتال و با کمک فناوري‌ها و شبکه هاي اطلاع‌رساني چون اينترنت ارائه مي‌شود.

در مجموعه گفتارهايي با عنوان «مدرسه‌هاي ديجيتال» پاي صحبت‌هاي دکتر يحيي تابش رييس مرکز محاسبات دانشگاه صنعتي شريف مي‌نشينيم و اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

***در مورد توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درنظام آموزشي بخصوص نظام آموزشي قبل از دوره دانشگاهي نکات گوناگوني وجود دارد که بايد به آن توجه کرد. اما قبل از آن لازم است نگاهي به گذشته بيندازيم و ببينيم چه اتفاقي افتاده است. در چهل سال اخير پديده‌اي به نام اينترنت يا شبکه‌هاي اطلاع‌رساني پا گرفت و در 20 سال اخير تجاري و همگاني و همين باعث شد بسياري از امور و فعاليت‌هاي فرهنگي و اقتصادي دنيا در کشورهاي مختلف تحت تاثير پديده شبکه و اينترنت قرار گيرد و به اين ترتيب در امور فرهنگي و اقتصادي تحولات اساسي بوجود آمد.

اگر بخواهيم از همين منظر به امور فرهنگي نگاه کنيم، از يک طرف يک امکان تعامل و گفتگو بوجود آمد که در آن ظرفيت به منصه ظهور رسيدن يک سري توليدات و رساندن آن به دست مصرف کننده فراهم شد و منابع اطلاعاتي و محتوايي بي‌کران که به صورت ديجيتالي دراختيار کاربران قرار گرفت فضاي جديدي در امور فرهنگي بوجود آورد. در کنار فضاي فرهنگي، امور اقتصادي هم از اين پديده تاثير زيادي گرفت. از يک طرف روش‌ها و نقشه‌هاي توليدي متحول شد و از طرف ديگر اقتصاد، تجارت و بانکداري الکترونيک به شدت دگرگون شد و عصر جديدي را بوجود آورد. همه اين‌ها باعث شد که طي 20سال گذشته ما در طليعه عصر اطلاعات قرار بگيريم و وارد دوره جديدي از تاريخ تمدن بشر شويم که به عصر اطلاعات موسوم شده است.

در اين عصر جديد که بعداً به پيدايش جامعه اطلاعاتي انجاميد، و پس از آن، مراحل تکامل خود را با رفتن به سمت جامعه دانش بنيان پيمود، شاهد اين سير تاريخي بوده‌ايم. در زمينه ورود به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتي و پس از آن جامعه دانش بنيان آنچه که به طور عمده تاثير گذار است، نيرو و منابع انساني است. اگر با دقت نگاه کنيم مقوله سخت افزار، دسترسي و ساختار شبکه براي ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات به نظام آموزشي و تاثيرگذاري فرهنگي و اقتصادي از زيرساخت‌هاي ضروري است. آنچه در اينجا نقش اساسي دارد توسعه منابع انساني است که مي‌تواند با کمک اين تکنولوژي و فناوري‌ها فرصت‌هاي اساسي براي پيشرفت و توسعه در سطوح ملي و جهاني بوجود آورد.

پس توسعه انساني و توسعه نيروي انساني که به اعتقاد ما در اينجا نقش اساسي را دارد، با در نظر گرفتن نظام آموزشي در عصر اطلاعات تبلور پيدا مي‌کند. بايد ببينيم فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي چگونه مي‌تواند تاثير گذار باشد. چه بايد کرد و کدام چالش‌ها پيش روي نظام آموزشي است و فناوري اطلاعات و ارتباطات اصلأ چگونه بايد به نظام آموزشي وارد شده و مشکلات را از پيش پاي آن بردارد.