بازگشت به صفحه کامل

مداحی میردامادی

مداحی میردامادی


ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دوباره گرد یتیمی نشسته بر رویت (روضه)   6,367 00:06:42
2 روضه حضرت زهرا سلام الله علیها   6,567 00:06:55
3 می خوای از کنارم بری ای همه کس و کارم (زمینه)   10,627 00:11:15
4 ای سرد و خسته ماه پهلو شکسته (واحد)   5,055 00:05:18
5 ای در میان جامعه تنها علی (واحد)   2,377 00:02:27
6 من یار حیدرم غم خوار حیدرم (شور)   5,471 00:05:45
7 صحبت از دستی که رزق خلق را میداد (روضه)   10,070 00:10:39
8 روضه حضرت زهرا سلام الله علیها   4,657 00:04:53
9 حال من بده درد دارم ولی (زمینه)   8,520 00:09:00
10 فاطمه بعد از حیات خویش هم (واحد)   6,917 00:07:17
11 این توی سرد و خسته (روضه)   9,083 00:09:36
12 می خوای از کنارم بری (زمینه)   9,503 00:10:03
13 من یار حیدرم غم خوار حیدرم (شور)   3,588 00:03:44
14 ای روشنای سحر فاطمیه ام (روضه)   10,216 00:10:48
15 قرار من چه کسی بعد تو قرار علیست (روضه)   3,073 00:03:11
16 تو ای سرد و خسته ماه پهلو شکسته (زمینه)   5,316 00:05:35
17 اوقصد رفتن کرده است (واحد)   4,899 00:05:08
18 یاعلی روحی لروحک الفدا (واحد)   3,718 00:03:53
19 بیا با نگاهت زندگیمو زیبا کن (شور)   3,459 00:03:36
20 همینه اعتقاد و باور ما (شور)   3,781 00:03:57