جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مثل کبک سرش را زیر برف کرده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مثل کبک سرش را زیر برف کرده

Loading the player...

ضرب المثل های رایج فارسی همیشه زیبا و دلنشین بوده اند و همواره درسهای زیادی در آن ها نهفته بوده است.

ضرب المثل " مثل کبک سرش را زیر برف کرده" به این معنی است که وقتی شکارچی به شکار کبک می رود ، کبک سرش را زیر برف می کند و فکر می کند که شکارچی او را نمی بیند در صورتیکه شکارچی او را می بیند .

در زندگی روزمره هم همینطور است ، انسانها کاری را انجام می دهند و خطایی می کنند و احساس می کنند کسی متوجه نمی شود در صورتیکه دیگران اشتباه او را می بینند و خودش است که اشتباه خود را نمی بیند.

he cat shut its eyes while stealing

common proverb of Persian language always are very nice and pleasant .this proverb means when a hunter want to hunting a Quebec ,he hide itself under the snow and he think that hunter can't see him; but its not. During our life ,each of us do something that we think no body cant understands it ;but they should know that it's wrong