جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)
عید مبعث بر همگان مبارک