Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مبارزه بیولوژیکی علیه آفت کرم غوزه پنبه

مبارزه بیولوژیکی علیه آفت کرم غوزه پنبه


اجرای موفق مبارزه بیولوژیکی علیه آفت کرم غوزه پنبه در آران و بیدگل

مبارزه بیولوژیکی علیه آفت کرم غوزه پنبه در شهرستان آران و بیدگل با موفقیت اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرجهادکشاورزی آران و بیدگل با بیان اینکه این شهرستان رتبه نخست کیفیت این محصول زراعی را دراستان اصفهان دارد گفت:مبارزه بیولوژیک از طریق محلول پاشی در در دو هکتار از روستای یزدل اجرا شد . حسین فتاحی با بیان اینکه کرم غوزه از آفات خسارت زای پنبه است افزود : در صورت کنترل نکردن این آفت در مزارع پنبه خسارت قابل توجهی ایجاد می شود . وی با بیان اینکه سطح زیرکشت پنبه دراین شهرستان 500هکتاراست گفت : این مقدار سطح زیر کشت پنبه در دهستان سفید دشت کشت می شود و هر سال پایش این آفت از طریق نصب تله های فرمونی صورت می گیرد. فتاحی افزود : امسال در دو هکتار از مزارع این شهرستان این آفت بصورت قابل توجهی مشاهده شد که فقط با استفاده از محلول پاشی ماده بیولوژیک BTآفت کنترل و نتیجه مناسب مشاهده شد . پنبه اواخر فصل پاییز در مزارع شهرستان آران و بیدگل برداشت می شود.