جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

مایکروفر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مایکروفر

Loading the player...

مایکروفرها دونوع هستند یک سری مایکروفرهایی که بوسیله امواج مایکروویو کار میکنند و یک سری از آنهایی که بوسیله المنت کار میکنند . ظروف مورد استفاده در مایکروفرها بایستی چینی ، سرامیک ، شیشه و یا ظروف پلاستیکی مخصوص خود دستگاه باشند . هیچگاه نبایستی ظرف فلزی را داخل دستگاه قرار داد .
طرز کار این دستگاه بر این اساس است که گرمای حاصل از امواج مایکروویو باعث بیشتر شدن انرژی جنبشی مولکولهای غذا میشوند و غذا را گرم میکنند.
برای نصب این دستگاه کلیه منافذ دستگاه بایستی باز باشند ، هیچگاه در کنار تلویزیون فرار نگیرد و هیچگاه آن را در مجاورت آب یا بخار آب قرار ندهیم

Microwave
Microwaves are  tow types.one typ which works  by microvave's waves and one typ of them works  by heating element.dishes which in use in microwaves must be  porcelain,ceramic,glass or specific plastic for set itself. Never must place  the metal dish in set.the procedure of this set is based on that heat which produced by waves of micriwave cause increaseing kinetic energy of  food molecule and warm up food.for fixing this set all the pores of set must be open,never place near the television and water or steam