جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

ماهی گیر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماهی گیر

Loading the player...

یک شب یک مرد ماهیگیری به خانه می آید زن و فرزندش به او می گویند برو برای ما ماهی بگیر حدود چهل سال پیش بوده است او میآید کنار رود خانه زاینده رود و تور ماهی گیری خود را به آب می اندازد ناگهان  می بیند تور ماهی گیری سنگین شد  و چیزی در آب حرکت می کند او  زنی جوان بوده است  که در آب غرق شده بوده است اگر آن ماهی گیر دیر  رسیده بود آن زن در آب غرق شده بود و مرده بود آن زن آبستن بوده است بچه اش  هم  زنده می ماند فرزند او یک پزشک می شود.

A man comes home from a night of fishing for our women and children, like she say Go Fish CatchHe was about forty years ago next to the river is Zayandehrood and the water throws the your creel    Suddenly he sees something in the water creel heavy and to move
He is a young woman who has been immersed in water
If the fish caught was too late she had been drowned and had died     She was pregnant his child, he survived theHe is the son of a doctor