جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

ماده 1043 قانون مدنی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماده 1043 قانون مدنی

Loading the player...

 ماده 1043 قانون مدنی
عده ای ازخانم ها وآقایون فکر میکنن ، وقتی که به سن رشد رسیدن ، سن بلوغ یا به
سن قانونی رسیدن دیگر احتیاجی به اذن ولی نیست برای ازدواج بخصوص خانمها ،
چون هم قانون وهم شرع گفته که ،دختری که باکره است وقبلا ازدواج نکره حتما
بایستی با اذن ولی باشد، حلا یا پدر یا اگر در قیذد حیات نیست پدر بزرگ .
اما اگر طرفین دختر وپسر همدیگر رو دیدن ،پسندیدن ، صحبت کردن ، واحیانا ولی اجازه
نداد وپسر ودختر هم کفو یکدیگر باشند ، قانون این را هم پیش بینی کرده ومیتوانن به
دادگاه مراجعه کنند ودادگاه به آنها اجازه بده که این دو نفر باهم عقد کنند