ماجراهای سعید

سعید با سونیا مشغول بازی است و حسابی هردو به هم توجه می کنند و از بازی خود لذت می برند که مادر سعید او را صدا می زند و او به خانه می رود و می بیند که مادر بزرگش برای او یک هدیه آورده و آن هدیه یک طوطی اسباب بازی سخنگو است و سعید خوشحال می شود و مشغول بازی با طوطیش می شود و از سونیا غافل می شود و هرچه سونیا می خواهد با سعید بازی کند به او بی توجهی می کند تا اینکه باطری طوطی سخنگو تمام می شود و تازه متوجه دوست خود(سونیا) می شود و سونیا را صدا می زند و از سونیا می خواهد که برای او باطری بیاورد و در ادامه سعید و سونیا هر دو با طوطی بازی میکنند

Loading the player...
سال تولید: 1391
عوامل تولید:

تهیه و کارگردان:محمد امین حامد

انیماتور:ابراهیم شمس

رندر:حمیدرضا سهرابیجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ