جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

لهجه اصفهانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لهجه اصفهانی

Loading the player...

دانلود

لهجه اصفهانی یکی از لهجه‌های زبان پارسی است. فارسی اصفهانی لهجه‌ای از فارسی استاندارد (معیار) است که با آن تفاوت‌های آوایی، واژگانی و گهگاه ساخت‌واژه‌ای دارد.

تفاوت لهجه اصفهانی با دیگر لهجه‌های زبان پارسی، هم در زیر و زبر آوایش واژه‌ها می‌باشد، و هم در آهنگ ادای جمله‌ها است. در لهجه اصفهانی، واژه‌هایی نیز بکار می‌رود که در دیگر لهجه‌ها کمتر بکار می‌روند و یا فراموش شده‌اند.

در این کار سعی شده تا در قالب طنز، علاوه بر معرفی لهجه شیرین اصفهانی مخاطبان را با جزئیات و تفاوت های این لهجه با فارسی معیار آشنا کنیم و در کنار آن با نشان دادن صحنه هایی از هنر زیبایی قلکماری که آن نیز از صنایع دستی مشهور شهر اصفهان است، حال هوای شهر و فرهنگ اصیل اصفهانی را برای بینندگان ایجاد نماییم.

کارگردان : مسعود عموتقی ورنوسفادرانی

تهیه کننده : محمد مولا


Isfahani accent is one of Persian dialects. Isfahan Persian dialect of Farsi, which measures the differences in sound, words and words are occasionally made..
Isfahani accent differences with other Persian dialects, both in words and in the rough vocal track
In Isfahani accent, dialect words also used in other less used or have been forgotten
In this work we try to humor in addition to introducing fresh Isfahani accent, the audience with the details and differences with the dialect of Persian criteria are met
Along with showing scenes from the beautiful art Ghalamkari that the city is famous for handicrafts
isfahani mood for viewers to create an authentic culture of the city