جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

لقمه حلال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لقمه حلال

Loading the player...


تا به حال در اطرافتان دزدی رخ داده؟آیا تا به امروز با دزدی از نزدیک روبرو شدید؟
یا حتی یک دزدی کیف قاپی و... را از نزدیک دیده اید؟
اگر از شما دزدی شود چه واکنشی نشان میدهید؟
اگر دزدی را بگیرید چه عکس العملی را انجام می دهید؟
به تفاوت در نوع دزدی علنی و غیر علنی فکر کرده اید؟
این دوربین مخفی به دنبال جواب این پرسش هاست...
حضور در میان مردم و طرح موضوعاتی که بتواند عکس العمل آنها را به
بهترین نحو نشان دهد می تواند رشد فرهنگی جامعه را به همراه دارد

Had Theft ever occurred around you

Or have you ever encounter with a thief

Do you see thief

What's your reaction about theft

What's your reaction if you catch a thief

Do you thinking about a hidden and obvious theft

These hidden cameras want to follow these questions

Existing among people and chaise subjects that can show the best reaction of them. It help people to improve the natural society