جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

لبخندایرانی - نمایش محتوای صدا

 

 

لبخندایرانی

تهیه شده در صدای مرکز اصفهان

برنامه لبخند ایرانی برنامه ایی مشتر بین صدای مرکز اصفهان وسایر مراکز است که در چند قسمت 120 دقیقه ایی تهیه واز صدای مرکز اصفهان پخش میشود .این برنامه به معرفی سایر فرهنگها وانواع غذاهای بومی مناطق مختلف پرداخته ولحظات شاد ومفرحی را برای مخاطب ایجاد میکند .

سال تولید: 1396