جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

قلمکار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلمکار

Loading the player...

پس از آنكه شهر اصفهان به پايتختي صفويان انتخاب شد هنرمندان و صنعتگران از اقصي نقاط ايران به اين شهر روي آوردند و به توليد و عرضه محصولات مختلف پرداختند. يكي از اين هنرها قلمكــار است. در اين هنر با استفــاده از قالبهاي ويژه كه هر يك نقـش و نگار زيبا و دلنشيني دارنــد نقش اندازي بــر روي پارچه صورت مي گيرد. اين هنر در عصر صفويه به اوج خود رسيد. بدانگونه كه در اين دوره بيشتر لباسهاي زنانه و مردانه از پارچه هاي قلمكار تهيه مي شد. اين پارچه ها در آن عهد شهرت فراوان داشتند.


When Isfahan was choiced as a capital in safavid era, most of artist and industrial came to Isfahan from city of Iran. They start to produced a different handicraft .Qalamkari is one of these art. In this art, artist curved different and beautiful craft in cloth with different frame that each one has a nice and unique sample. This art became popular in safavid era. We can see this art on most of man and woman cloth. These kinds of cloth are very famous in that era