جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

قلمدان سازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلمدان سازی

Loading the player...

با ظهور اسلام ، استفاده از قلمدان برای کارهای تحریری معمول گشت . در دوره سلجوقیان بر اثر حمایتی که از شعرا و نویسندگان و دبیران به عمل آمد هنر قلمدان سازی پیشرفت بسیار کرد در عصر صفویه که خوشنویسی به نهایت ترقی و تعالی رسید هنر قلمدان سازی نیز به اوج رسید و قلمدانهای ساخته شده در این عصراز گرانبهاترین و نفیس ترین میراثهای فرهنگی ایران به شمار می رفت . قلمدانهای بر جای مانده از آن روزگار که برخی گوهر نشان و طلا کوب و مرصع هستند و بر بعضی نیز آیات قران نوشته شده است زینت بخش موزه های ایران و سایر کشورهای جهان می باشند ٠ در دوره قاجاریه و زندیه نیز هنر قلمدان سازی مثل روزگار صفویه در اوج بود و قلمدانهای ساخته شده در این دوره نمایانگر هنر هنرمندان اصفهانی هستند.
ارائه:قدیسه صالح پور

Penner making
By advent of Islam penner usage was styling for scribal. In  Saljooghis on the support of writers and editors the art of penner making were substantive progress and it improved in the Safavie season when calligrapher was to the promotion of excellence . and the penners made in that period is the most valuable and the most precious cultural heritage of Iran .Penners of this season which some of them was inlay ,gilt and patchwork and on the some of them Quran was written adorn museums in Iran and other countries .In  Qajar and Zandieh periods the art of penner making such as contemporary Safavid peak and penner made in the course is  representing art of Isfahanian  artists