جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

قلعه روستای قورتان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه روستای قورتان

از مهمترین آثار باستانی این روستا، ارگ تاریخی و عظیمی است که قدمت آن به قرن سوم هجری قمری و به دوره دیالمه می‌رسد. این ارگ در حدود 1100 سال قبل ساخته شده است. باروهای شمالی و جنوبی آن تقریباً 250 متر ارتفاع دارد. تعداد برج‌های دیدبانی آن 14 عدد بوده است که یکی از آن‌ها و قسمتی از حصار اصلی قلعه بر اثر طغیان و منحرف شدن مسیر زاینده رود تخریب شده است. ارگ، دو دروازه شمالی و جنوبی دارد. ابنیه تاریخی زیادی در این قلعه وجود دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به سه مسجد، یک حمام و دو قلعه کوچکِ خان نشین و بازار اشاره کرد. در بازار ارگ، کاروانسرا، آسیاب و مغازه‌های نجاری، قصابی و سلمانی وجود داشته است که آثاری از آن‌ها به جا مانده است.

قسمتی از آب رودخانه زاینده رود از ضلع شمالی وارد ارگ می‌شده است و پس از طی مسیری طولانی در کنار بازار، از ضلع جنوبی خارج می‌شده و مجدداً به رودخانه زاینده رود می‌پیوسته است.

معروفترین قلعه داخل ارگ، قلعه نواب است که قدمت آن به زمان قبل از ساخت ارگ و اوایل دوره اسلامی (بنی امیه) مربوط است. دومین قلعه داخل ارگ، قلعه باغچه گل نام دارد و قدمتی دیرینه دارد. در طول سه دهه اخیر به دلیل افزایش جمعیت و کمبود فضای زیست، مردم روستا از قلعه خارج شده و در قسمت‌های شمالی و شرقی بیرون قلعه خانه سازی کرده اند. در حال حاضر، تعداد اندکی از مردم در داخل قلعه زندگی می‌کنند و بقیه‌ی ساختمان‌های قدیمی قلعه خالی از سکنه و در حال تخریب است

 

The most important sites in the country, the citadel is a huge history and dating back to the third century AH and is Dyalameh period. The castle was built in about 1100 years ago. It is approximately 250 meters north and south walls.Arg, both North and South gates. There are many historic buildings in the fort can be divided into three major mosque, a bathroom and two small castles and markets predominantly Khan noted. The Citadel Mall, house, mill and woodworking shops, butchers and barbers who works there is left.

Water entering the river from the northern part of the castle has been a long journey, after the market has been removed from the south side of the river.

Inside the castle's most famous castle, a fortress that dates back to the time before the building citadel Nawab and the early Islamic period (Umayyad) is connected. The second inner castle fortress, castles and ancient history is called a flower bed. Over the past three decades due to population growth and lack of green space, the village outside the castle and in the northern and eastern parts of the building are out of the castle. At present, few people live in castles and other old buildings are being demolished and the Haunted Castle

{rsmediagallery tags="ghoortan" limit="21" }