جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

قلعه اربابی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلعه اربابی

Loading the player...قلعه اربابی
درشهر چرمهین قلعه ای به نام قلعه ارباب که متعلق به پدران آیت الله اربا ب  می باشد قراردارد.
درگذشته این قلعه مکتب  خصوصی پدران آیت الله ارباب بوده و شاعران بزرگی مثل عمان سامانی ازآن دیدن کرده اند.
عرض قلعه 15متر  و طول آن 50متربوده و  اتا ق های آن  مزین به شیشه های رنگی بوده  است .
با اینکه ازاین قلعه  فقط  قسمتی از یک برج  باقی مانده است اما این قلعه تاریخی هنوز هم مورد توجه گردشگران خارجی است.arbabi's Castle
Chrmhyn city has a castle fortress known as the Lord's father is Ayatollah Arba B abi  .The Castle tower remaining only part of a master of the castle is a private school parents Ayatollah  Omani Samani great poets such as have seen the Castle Castle are 15 meters wide and 50 meters in length and colored glass Castle had its eta reddit There is a lot of trees in the Castlethe magnificent castle have seen foreign tourists at the roost have