جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

قلب ایران - نمایش محتوای موسیقی

 

 

قلب ایران

Loading the player...

من دوست دارم اصفهان را                اصفهان را
من دوست دارم شهر خود را           نصف جهان را
در شهر ما مثل سلامی                 چون رودی
جاری شد زاینده رودی                   زنده رودی
شهر هنر مندان ،خردمندان ،دلیران
هست اصفهان چون گوهری ددر قلب ایران 
ایران اسلامی دیار مهربانان
مهد هنر ها کشور شیرین زبانان
چون مادری در بر گرفته خوب وزیبا
کّرد ولّر وترک وبلوچ وترکمن را
فرقی ندارد اصفهان با رشت واهواز
با زاهدان ومشهد وتبریز وشیراز
چون اصفهان شیرین تر از جان وتن ماست
هر جای ایران ایران خاک پاک میهن ماست
جعفر ابراهیمی (شاهد)