جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

قطره های آب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قطره های آب

Loading the player...

سعيد در حال بازي با وسايل خود و پرنده خود(سونيا) ميباشد که مادرش به او ميگويد تکاليفش را انجام دهد  و مادرش در حال ترک خانه  است که متوجه صداي  چکه از لوله آب مي شود و به سعيد سفارش مي کند که لوله را ببندد ولي سعيد اين کار را پشت گوش مي اندازد تا اينکه مدتي مي گذرد و پدرش که مشغول مطالعه مي باشد متوجه صداي چکه از لوله آب مي شود و به سعيد مي گويد که لوله آب را ببندد و اينبار سعيد مي رود تا لوله آب را ببندد ولي نمي تواند و از پدرش کمک مي طلبد و او هم بدنبال لوله کش مي رود تا لوله حمام را تعمير کند و سعيد هم يک ظرف زير لوله آب مي گذارد تا آب درون ظرف جمع شود و بعد با آب هاي جمع شده باغچه و گلهاي آن را آبياري کرد و از آب هاي هدر رفته بخوبي استفاده کرد و متوجه شد که بايد آنچه پدر و مادرش به او مي گويند سريع انجام دهد تا آب هدر نرود