جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

قصه قاضی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قصه قاضی

Loading the player...

مردی کارگر برای کار به  شهری وارد شد  مردم آن شهر به او کمک کردند   تا    بتواند اندوخته ای   فراهم کند   و برای زن و فرزندش ببرد  آن مرد پس از بدست آوردن پولی آن را نزد قاضی همان شهر به   امانت می گذارد اما پس از مدتی که   آن پول را   از قاضی درخواست می کند  قاضی به  اوپس نمی دهد وآن پول را منکر می شود  یکی از اهالی آن شهر ابتکاری انجام می دهد و به آن وسیله آن پو ل را پس می گیرد که داستانی شنیدنی دارد