جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

قرار شاعرانه - نمایش محتوای صدا

 

 

قرار شاعرانه

تهیه کننده : تامین برنامه  رادیو اصفهان

برنامه قرار شاعرانه به انواع شعردر زمینه های مختلف میپردازد وبا حضور شاعر در برنامه توضیحات وشرح لازم در مورد سروده ها مطرح میشود در برنامه قرار شاعری در موقعیتهای خاص اشعاری با موضوعات مرتبط خوانده میشود .

سال تولید: 1396