جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

قدبند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قدبند

Loading the player...

درهرجای استان اصفهان برای برگزاری مراسم عروسی رسوم خاصی دارند که بااجرای آن آیین های ویژه .زندگی جدید تشکیل می دهند آداب عروسی درهر محلی بامحل دیگر متفاوت است شکل انجام دادن این آیین هامخصوص همان محل است .برای تنوع بخشیدن به مراسم عروسی برنامه های مخصوص وزیبایی اجرا  می شود  نام یکی ازاین مراسم ها( قدبند) است .دراین برنامه جالب معمولا پدرعروس نان پنیر  تخم مرغ کره یایک چیز بابرکت رادرپارچه ای می گذاردوآن رابه کمر عروس که دخترش است می بندد این آیین را( قدبند) می گویند این مراسم درروستاهای اطراف شهرضا برگزارمی شود.


Before the wedding, the villages of
Before the wedding ceremony in a rural provinceinesfahan
A special ceremony is performed
This event is interesting
Before the bride and groom's house login
Groom's home stand
Then comes the groom's father
And presented to the bride's gifts
Also groom's mother presents the bride's gifts
These gifts are usually jewelry house, agricultural land and cattle and sheep are
Savings up to Gifts say They can join the money machin
After taking the bride gifts
After taking it home to give the bride and groom are
Your life begins