جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

قانون و جامعه - نمایش محتوای صدا

 

 

قانون و جامعه

قانون و جامعه

 

 

 

قانون و جامعه برنامه ایست با رویکرد حقوقی که هر دوشنبه ساعت 13 بر روی انتن می رود.

این برنامه یک ساعته نکات و موارد قانونی و قضایی مربوط به موضوعات مختلف را بررسی می کند.

برای نمونه در تاریخ 90/12/15 به موضوع منابع طبیعی پرداخته شد . در این برنامه با حضور کارشناس

حقوقی سازمان منابع طبیعی موارد قانونی استفاده از منابع طبیعی بررسی شد و نوع و تعداد تخلفات

مربوطه طرح شد و مجازات و نوع برخورد قوه قضائیه با این مسئله بررسی شد.

 

ایتم های برنامه : متن - کارشناسی

 

عوامل برنامه :

تهیه کننده : محسن راستاد

نویسنده و گوینده : فرزانه رفسنجانی