بازگشت به صفحه کامل

قاف عشق

برنامه قاف عشق به ذکر خاطرات  شهید از زبان خانواده شهید ، محل و فعالیتها و زندگینامه شهید تا زمان شهادت وی پرداخته خواهد شد

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده : محمد صالحی

گوینده : محمود افقری

نویسنده : هاجر اعظمی

گزارشگران : محمود بلیغیان، مسعود شاهنگی

تاریخ تولید: 1394