جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

قاصدک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قاصدک

Loading the player...

داستان قاصدک کوچکی است که همیشه از دست بادهایی که برای او پیغام می آورند تا آنها را به دست صاحبانشان برسانند فرار می کند و از موقعیت خود بر روی گل راضی است و بیشتر اوقات برای فرار از زیر بار مسوولیت، نامه هایی را که دریافت می کند در چاله ای در کنار شاخه گل پنهان می کند. تا روزی که دختری به سراغ قاصدک می آید و نامه ای را به او می دهد و او را به سمت آسمان فوت می کند. نسیم، قاصدک را با خود می برد. در راه قاصدک سعی می کند تا از دست نسیم فرار کند ولی موفق نمی شود تا در نهایت به مقصد می رسند. نسیم قاصدک را در کنار پنجره رها می کند. دختری با پاهای شکسته، قاصدک را به داخل اتاق می برد.
در اتاق، دختر تنها و مریضی بود که قاصدک را می بیند و نامه را از او دریافت می کند و آن را می خواند. بعد از خواندن نامه، دختر خوشحال می شود و از قاصدک تشکر می کند و نامه ای درجواب به او می دهد. قاصدک در آن لحظه کمی گیج می شود و پس از آن متوجه کار بزرگ خود می شود. بنابراین نامه را می گیرد، نسیم را صدا می زند و به سمت مقصد بعدی حرکت می کند.
هدف از ساخت این انیمیشن: نشان دادن این موضوع است که در وجود ما هدفی برای زندگی وجود دارد و اگر میخواهیم این هدف را در زندگی خود بیابیم، باید از موقعیت فعلی و ثابت خود بیرون آمده و به سمت آن حرکت کنیم زیرا تا زمانی که ثابت و بی حرکت هستیم هیچ اتفاقی نمی افتد. موفقیت و تغییر به سمت ما نمی آید، این ما هستیم که باید به سمت آن حرکت کنیم.


The story of this animation is about a little dandelion which tries to escape from the wind that brings messages to deliver. The dandelion tries many ways to hide from the wind and each time it receives an envelope, it puts it aside and hides it in a hole in the ground
The time passes and one day, a girl grabs the dandelion and puts a message in it's hands and blows it
Finally it arrives to a house and the wind puts the dandelion behind a window and leaves. It looks at the window and sees a beautiful room another side of it. In the room there is a lonely and sick girl resting in a bed. She sees it and goes to the window while carrying clutches because of her broken leg.
She brings it to her room and opens the little envelope and starts to read the message. After reading, she smiles and gives thanks to it and of course gives some writing as the reply.
Being confused by her joy, the dandelion takes the message and hears a voice nearby.  Another dandelion says hi to it and they become friends. They call the wind and it comes and takes them to another destination

The main theme of this animation is:
There is always a meaning in your existence & if you want to find this meaning & the purpose of your life, you should move and leave your current situation. Nothing happens when you are motionless. The change & success doesn't come to you and you'd better go forward to it yourself